Informasjon for kommuner og kommuneansvarlige

Kommuneansvarliges ansvar

Hver kommune skal ha en kommuneansvarlig for jegerprøven som skal være ansatt i kommuneadministrasjonen. Kommuneansvarlig er ansvarlig for at jegerprøven gjennomføres i henhold til forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst og instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven. Kommunen skal holde Miljødirektoratet oppdatert om hvem som til enhver tid er kommuneansvarlig i kommunen.

Registrering av kommuneansvarlig gjøres ved at eksisterende kommuneansvarlig tar kontakt med Enovate og melder fra om bytte av kommuneansvarlig. Send inn fullt navn, e-post og telefonnummer til ny kommuneansvarlig på e-post til support@enovate.no. Enovate vil deretter opprette bruker til ny kommuneansvarlig og sende ut info + brukernavn/passord på e-post og SMS til ny kommuneansvarlig.

NB!
Brukeren til kommuneansvarlig som slutter i jobben deaktiveres når ny kommuneansvarlig registreres
.

Den kommuneansvarliges oppgaver:
 • å kontrollere at kursdeltakere som skal gå opp til eksamen har gjennomført obligatorisk kurs i henhold til regelverket, og at kurset er arrangert av godkjent studieforbund.
 • å fastsette tid og sted for gjennomføring av eksamen.
 • sørge for at det er en ansvarlig prøveleder ved selve eksamen. Dette kan være den kommuneansvarlige selv eller kommuneansvarlig kan utnevne en annen prøveleder.
 • at deltakere som stryker får tilbud om ny eksamen.
 • å kontrollere gjennomføringen av obligatorisk jegerprøvekurs og  rapportere til Miljødirektoratet  i den utstrekning det blir bestemt.
 • å drive informasjon om jegerprøven.

Kommuneansvarlig kan overlate jobben med å være prøveleder til andre dersom dette er hensiktsmessig for gjennomføringen av eksamen i kommunen. Prøveleder(e) registreres via det administrative grensesnitt som en får tilgang til når en er registrert som kommuneansvarlig.

En prøveleder kan være en person fra et underutvalg som har natur og miljø som arbeidsfelt, en frivillig organisasjon, en godkjent instruktør, en annen habil person eller en skole eller militæravdeling som har jegerprøven som valgfag eller utdanningstilbud.

Kommunen skal påse at vedkommende prøveleder(e) er skikket for oppgaven og har fått den nødvendige informasjon og opplæring. Prøveleder skal ikke ha hatt noen aktiv rolle ved gjennomføring av det aktuelle obligatoriske kurset. Instruktører som har hatt en rolle ved gjennomføring av kurs, skal ikke være tilstede i eksamenslokalet.

Prøveleders ansvar

Prøveleder er ansvarlig for selve gjennomføringen av jegerprøveeksamen hos kommunen etter avtale med kommuneansvarlig.

Prøveleders oppgaver:
 • Kontrollere at eksamenslokalet har WIFI med god dekning.
 • Kun de som har betalt eksamensgebyr har anledning til å avlegge eksamen. Betalingsstatus er tilgjengelig i appen til deltakeren. 
 • Er deltakeren ukjent kan prøveleder forlange at vedkommende foreviser legitimasjon.
 • Kartlegge om noen av deltakerne føler behov for særskilt tilrettelagt prøve f.eks på grunn av at de har dysleksi. Det er mulig å sitte med høretelefoner for å få teksten lest opp og om nødvendig kan det gis utvidet eksamenstid.
 • Forklare deltakerne hvordan elektronisk eksamen fungerer med hensyn til utfylling og lignende, samt om tiden de har til rådighet og om eksamenskrav. Deltakerne skal orienteres om at bruk av hjelpemidler og samtaler mellom deltakerene er forbudt. Deltakere som blir grepet i fusk betraktes som ikke bestått. Eksamensbesvarelsene behandles konfidensielt. De som ikke består orienteres om at det vil bli anledning til å ta fornyet eksamen. Ny eksamen kan avlegges tidligst etter 1 uke.

Trenger du hjelp?

På supportportalen finner du nyttige supportartikler og videoer som forklarer hvordan du bruker jegerprøveeksamen-appen.

Kommuneansvarliges ansvar

Hver kommune skal ha en kommuneansvarlig for jegerprøven som skal være ansatt i kommuneadministrasjonen. Kommuneansvarlig er ansvarlig for at jegerprøven gjennomføres i henhold til forskrift 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst og instruks for innhold og gjennomføring av jegerprøven. Kommunen skal holde Miljødirektoratet oppdatert om hvem som til enhver tid er kommuneansvarlig i kommunen.

Registrering av kommuneansvarlig gjøres ved at eksisterende kommuneansvarlig tar kontakt med Enovate og melder fra om bytte av kommuneansvarlig. Send inn fullt navn, e-post og telefonnummer til ny kommuneansvarlig på e-post til support@enovate.no. Enovate vil deretter opprette bruker til ny kommuneansvarlig og sende ut info + brukernavn/passord på e-post og SMS til ny kommuneansvarlig.

NB!
Brukeren til kommuneansvarlig som slutter i jobben deaktiveres når ny kommuneansvarlig registreres
.

Den kommuneansvarliges oppgaver:
 • å kontrollere at kursdeltakere som skal gå opp til eksamen har gjennomført obligatorisk kurs i henhold til regelverket, og at kurset er arrangert av godkjent studieforbund.
 • å fastsette tid og sted for gjennomføring av eksamen.
 • sørge for at det er en ansvarlig prøveleder ved selve eksamen. Dette kan være den kommuneansvarlige selv eller kommuneansvarlig kan utnevne en annen prøveleder.
 • at deltakere som stryker får tilbud om ny eksamen.
 • å kontrollere gjennomføringen av obligatorisk jegerprøvekurs og  rapportere til Miljødirektoratet  i den utstrekning det blir bestemt.
 • å drive informasjon om jegerprøven.

Kommuneansvarlig kan overlate jobben med å være prøveleder til andre dersom dette er hensiktsmessig for gjennomføringen av eksamen i kommunen. Prøveleder(e) registreres via det administrative grensesnitt som en får tilgang til når en er registrert som kommuneansvarlig.

En prøveleder kan være en person fra et underutvalg som har natur og miljø som arbeidsfelt, en frivillig organisasjon, en godkjent instruktør, en annen habil person eller en skole eller militæravdeling som har jegerprøven som valgfag eller utdanningstilbud.

Kommunen skal påse at vedkommende prøveleder(e) er skikket for oppgaven og har fått den nødvendige informasjon og opplæring. Prøveleder skal ikke ha hatt noen aktiv rolle ved gjennomføring av det aktuelle obligatoriske kurset. Instruktører som har hatt en rolle ved gjennomføring av kurs, skal ikke være tilstede i eksamenslokalet.

Prøveleders ansvar

Prøveleder er ansvarlig for selve gjennomføringen av jegerprøveeksamen hos kommunen etter avtale med kommuneansvarlig.

Prøveleders oppgaver:
 • Kontrollere at eksamenslokalet har WIFI med god dekning.
 • Kun de som har betalt eksamensgebyr har anledning til å avlegge eksamen. Betalingsstatus er tilgjengelig i appen til deltakeren. 
 • Er deltakeren ukjent kan prøveleder forlange at vedkommende foreviser legitimasjon.
 • Kartlegge om noen av deltakerne føler behov for særskilt tilrettelagt prøve f.eks på grunn av at de har dysleksi. Det er mulig å sitte med høretelefoner for å få teksten lest opp og om nødvendig kan det gis utvidet eksamenstid.
 • Forklare deltakerne hvordan elektronisk eksamen fungerer med hensyn til utfylling og lignende, samt om tiden de har til rådighet og om eksamenskrav. Deltakerne skal orienteres om at bruk av hjelpemidler og samtaler mellom deltakerene er forbudt. Deltakere som blir grepet i fusk betraktes som ikke bestått. Eksamensbesvarelsene behandles konfidensielt. De som ikke består orienteres om at det vil bli anledning til å ta fornyet eksamen. Ny eksamen kan avlegges tidligst etter 1 uke.

Trenger du hjelp?

På supportportalen finner du nyttige supportartikler og videoer som forklarer hvordan du bruker jegerprøveeksamen-appen.

Hopp rett ned til innholdet